MBA Talent Connect Vui Vẽ Vời

Sự kiện MBA Connect #3 với chủ đề “Vui Vẽ Vời”

MBA Connect #3 với chủ đề “Vui Vẽ Vời” hứa hẹn sẽ là một sự kiện kết nối các học viên PSO MBA và kết hợp vẽ tranh đầy thú vị.

Chưa phân loại 11 tháng trước