YBOX.VN – Kênh thông tin chất lượng cao của sinh viên và giới trẻ Việt Na
Friday, 01-03 2019
YBOX.VN – Kênh thông tin chất lượng cao của sinh viên và giới trẻ Việt Na

Thế nên, nếu bạn đã từng tìm được một thông tin thú vị trên Ybox, bạn là một người trẻ hay đơn giản là một người có tâm hồn trẻ thì hãy tiếp tục đồng hành cùng Ybox nhé. Những thông tin thú vị của các bạn sẽ góp phần giúp cho giới trẻ Việt Nam thêm cơ hội để làm những điều tuyệt vời hơn.

Step 1: Fill in your information in the Google Form

Step 2: Click “Submit" to receive the link to the test

Step 3: Continue with the link to take Round 1

Deadline for application:
June 29th, 2019

If you have any questions, please
contact us via

mbatalent@isb.edu.vn

Partners