MBA Talent
Phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện
cho những nhân sự tài năng

Mô hình đào tạo MBA Talent

MBA ACADEMIC

Bao gồm 10 môn học và 1 dự án cuối kỳ nhằm trang bị 04 khía cạnh nền tảng của quản trị hiện đại:
– Các kỹ năng và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh
– Các kiến thức về kinh tế và hoạch định chiến lược kinh doanh
– Năng lực giải quyết vấn đề một cách toàn diện như một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp.
– Khả năng nhận thức về bản thân và mài giũa kỹ năng lãnh đạo. Hình thành tư duy phát triển bền vững và trang bị công cụ quản trị sự thay đổi.

Mô hình đào tạo Academic - MBA Talent 2022

MBA CHALLENGE

MBA Challenge là hoạt động cọ xát thực tiễn dành riêng cho học viên xuyên suốt chương trình MBA Talent. Mỗi nhóm học viên sẽ nhận được 1 thử thách đưa ra bởi đối tác doanh nghiệp của trường. Thử thách sẽ thuộc các chủ đề liên quan đến môn học như Marketing, Finance, Human Resource, Information Systems hoặc về mặt tinh thần và thể chất như: thiền tập, chạy bộ, leo núi v.v..
Mô hình đào tạo MBA Challenge - MBA Talent 2022

NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ

– Đánh giá trước khi vào học: Học viên sẽ được làm 1 bài kiểm tra năng lực nhận thức và 1 buổi phỏng vấn cùng các nhân sự cao cấp nhằm đánh giá khả năng, phân tích đặc điểm tính cách và tiềm năng lãnh đạo.
– Đánh giá trong suốt quá trình học: Qua các môn học và challenge đi kèm mỗi môn học, học viên sẽ nhận được đánh giá cụ thể từ giảng viên và đại diện công ty đối tác về năng lực của bản thân trong từng khía cạnh của quản trị doanh nghiệp.
– Đánh giá sau Semi-final và Final MBA challenge thông qua năng lực hành vi: Học viên sẽ có cơ hội nhận được đánh giá trực tiếp từ các lãnh đạo cấp cao đến từ các doanh nghiệp lớn, do đó biết được sự tiến bộ của mình trong hành trình thay đổi năng lực bản thân, đồng thời có được định hướng phát triển cụ thể trong tương lai.

Mô hình đào tạo MBA Talent 2022

Cấu trúc chương trình MBA Talent

Giai đoạn 1: Trang bị các kiến thức về kinh tế và hoạch định chiến lược kinh doanh cùng 4 khía cạnh nền tảng của quản trị hiện đại

Các MBA Challenge song song với môn học

Contemporary People Management
 • Hiểu kiến ​​thức cơ bản về chiến lược quản trị nguồn nhân lực và đóng góp của nó vào hiệu suất hoạt động của tổ chức; và về những khó khăn trong việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực trong thực tế.
 • Tìm hiểu và cải thiện các kỹ năng nhận thức (phân tích nhân sự) ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức.
 • Học và thực hành các kỹ thuật trong quản trị nguồn nhân lực, như phân tích công việc, phỏng vấn tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, quản lý lương thưởng và lợi ích, v.v..
 • Hiểu được sự phát triển của các phương pháp trong việc quản lý con người và sự nâng cao của quản trị nguồn nhân lực.
 • Cải thiện các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, ra quyết định, làm việc nhóm, v.v..
Integrated Business Experience
 • Đối chiếu và áp dụng nền tảng lý thuyết, thực hành để xác định và giải quyết các vấn đề chiến lược mà doanh nghiệp đang đối mặt.
 • Xây dựng một chiến lược hiệu quả, giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh, tích hợp những lợi thế từ các bên liên quan.
 • Xây dựng kế hoạch hành động, quản lý để thực hiện chiến lược qua các tình huống thay đổi mô hình kinh doanh.
Strategic Marketing Management
 • Hiểu về lập kế hoạch và quản lý chiến lược tiếp thị.
 • Xác định và phân tích hành vi, xu hướng của người tiêu dùng và hành trình trải nghiệm của khách hàng.
 • Xác định đúng phân khúc thị trường; Hiểu, phân tích được đối thủ cạnh tranh và đánh giá các cơ hội.
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu hiệu quả, phát triển tốt các ý tưởng sáng tạo, các kế hoạch và các giải pháp.
 • Truyền đạt hiệu quả các thông điệp tiếp thị và hình ảnh thương hiệu trong thông qua lời nói và văn bản.
 • Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Financial Reports for Decision Making
 • Giải thích các thuật ngữ và khái niệm cơ bản của cả kế toán tài chính và kế toán quản trị cho phép diễn giải thông tin trong báo cáo tài chính.
 • Xác định vai trò và hạn chế của báo cáo tài chính có mục đích chung trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.
 • Sử dụng các công cụ phân tích tài chính để đánh giá các báo cáo tài chính bên ngoài về hiệu suất, vị trí và yêu cầu vốn lưu động.
 • Áp dụng các khái niệm hành vi chi phí và các hệ thống chi phí khác nhau để ra quyết định.
 • Thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của ngân sách đối với việc lập kế hoạch và kiểm soát.
 • Phân tích báo cáo kế toán nội bộ để đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.
Management Information Systems
 • Hiểu tại sao Hệ thống thông tin lại cần thiết trong kinh doanh ngày nay và làm thế nào hệ thống thông tin có thể giúp doanh nghiệp trở nên cạnh tranh hơn.
 • Giải thích những hệ thống thông tin cốt lõi mà doanh nghiệp đang sử dụng ngày nay để cải thiện các hoạt động và hỗ trợ ra quyết định: ERP, CRM, SCM, v.v.
 • Thực hành trên một Hệ thống ERP thực (bao gồm CRM và SCM) để hiểu cách thức hoạt động của nó trong các chức năng khác nhau trong một công ty.
 • Sử dụng kiến thức thu được để phân tích và thiết kế các giải pháp hệ thống thông tin cho các vấn đề kinh doanh tại Doanh nghiệp.
Economics for Business
 • Xây dựng nhận thức nền tảng và sự khác biệt giữa các lĩnh vực kinh tế quan trọng.
 • Đánh giá được nhận định của các nhà kinh tế về kết quả hoạt động của thị trường và tác động của những nhận định này đối với các khuyến nghị chính sách.
 • Áp dụng các nguyên tắc kinh tế để giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội xuất phát từ hoạt động kinh tế và hành vi của các doanh nghiệp.
 • Hiểu được động lực kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh vận hành của nền kinh tế toàn cầu.

*Thứ tự các môn học có thể được thay đổi

SEMI-FINAL MBA CHALLENGE

Giai đoạn 2: Nâng cao nhận thức về bản thân và mài giũa kỹ năng lãnh đạo. Hình thành tư duy phát triển bền vững và trang bị công cụ quản trị sự thay đổi
Innovation through Digital Technology
 • Mô tả và giải thích tác động của công nghệ số đối với doanh nghiệp thông qua các ví dụ điển hình về đổi mới kỹ thuật số trong kinh doanh.
 • Nhận biết và vận dụng các hình thức đổi mới trong kinh doanh và chuyển đổi kỹ thuật số trong một nền kinh tế hiện đại.
 • Áp dụng các công cụ và phương pháp liên quan để thực hành xây dựng chiến lược kinh doanh kỹ thuật số trong doanh nghiệp.
 • Xác định và phân tích việc đổi mới kinh doanh thông qua kỹ thuật số mở ra những cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp như thế nào trong nền kinh tế hiện nay.
Innovation, Creativity and Foresight
 • Mô tả, đánh giá và lựa chọn các phương pháp, nguyên tắc và khuôn khổ thích hợp cho sự sáng tạo, ý tưởng và đổi mới dưới dạng các bước riêng lẻ hoặc như một chu trình hoàn chỉnh;
 • Phân loại các nguyên tắc, phương pháp và công cụ dự đoán;
 • Xây dựng kế hoạch liên quan đến các vấn đề chính bao gồm tính bền vững, tái tạo kinh tế và kinh doanh, thành phố thông minh, công nghệ mới nổi và các vấn đề khác.
Leading Contemporary Organisations
 • Xác định các năng lực chủ chốt, quy trình và thách thức quan trọng để lãnh đạo hiệu quả.
 • Chứng minh tầm quan trọng của các giá trị và đạo đức trong lãnh đạo.
  Áp dụng các kỹ năng tối quan trọng, có cân nhắc và sáng tạo vào các quy trình lãnh đạo.
 • Dự báo các vấn đề liên quan và năng lực lãnh đạo trong tương lai.
 • Thiết kế chương trình phát triển lãnh đạo để giải quyết các vấn đề lãnh đạo hiện tại và tương lai.
Environmental Management: A Business Perspective
 • Đánh giá các thách thức môi trường hiện tại đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cùng với các phương pháp luận và công cụ có thể hiệu quả trong việc giải quyết những thách thức này nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Thiết kế các chiến lược quản lý môi trường, quản lý rủi ro và giảm thiểu rủi ro phù hợp cho các doanh nghiệp nêu bật các phương pháp hiệu quả để giảm thiểu tác động đến môi trường.
 • Áp dụng hệ thống và tư duy chiến lược trong việc giải quyết các tình hình tài chính của doanh nghiệp và tích hợp khái niệm nền kinh tế tuần hoàn.

Môn học giai đoạn 2 có thể thay đổi

FINAL MBA CHALLENGE

Giai đoạn 3: Giải quyết vấn đề một cách toàn diện như một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp.
PSO Thesis
 • Xây dựng đề xuất dự án phác thảo kế hoạch kinh doanh để nghiên cứu chuyên sâu về những thách thức tổ chức đương đại.
 • Phân tích và giải thích dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn, để hỗ trợ xác định và giải quyết vấn đề đương đại một cách toàn diện.
 • Áp dụng các lý thuyết, khái niệm và công cụ cho thách thức mà tổ chức hoặc ngành phải đối mặt.
 • Xây dựng chiến lược dựa trên kết quả phân tích dữ liệu xem xét các mục tiêu và ràng buộc của các bên liên quan, chẳng hạn như áp lực cạnh tranh và quy định thể hiện sự tôn trọng, đạo đức và sự đa dạng.
 • Phát triển những hiểu biết về lý thuyết, thực hành nghiên cứu và những thách thức của lãnh đạo bằng cách đánh giá tầm quan trọng của các khuyến nghị liên quan đến bản chất năng động và phức tạp của các tổ chức trong những môi trường thay đổi liên tục
Giới thiệu học bổng MBA Talent 2022