Nguyễn Thị Kim Uyên

Học viên MBA Talent K2022
Account Director - Dentsu Creative

Nguyễn Thiên Trúc

Học viên MBA Talent K2022
General Manager - Ebisol

Nguyễn Thị Mai

Học viên MBA Talent K2022
Purchasing Manager - Suntory Pepsico Việt Nam

“Dân” kỹ thuật học MBA Talent được không?

Cựu học viên MBA Talent K2019
Senior Chemical Engineer - Nike Việt Nam

5 tips học MBA cho người “nghiện” công việc

Cựu học viên MBA Talent K2019
Supply Chain Senior Finance Manager - FrieslandCampina Việt Nam

Bước chân ra khỏi vùng an toàn với MBA Talent

Cựu học viên MBA Talent K2019
Partnerships & E-commerce Manager - Heineken Việt Nam

MBA từ góc nhìn của người làm Công nghệ thông tin

Cựu học viên MBA Talent K2019
Director, Head of Engineering and Architecture - Manulife Việt Nam

Học MBA Talent lúc … con chưa thôi nôi

Cựu học viên MBA Talent K2019
Head of Marketing - Saigon Cosmetics

Hỏi đáp nhanh: “MBA Talent, có phải…”

Cựu học viên MBA Talent K2018
Head, E-commerce - Schneider Electric Việt Nam

Nhờ MBA Talent, công việc và cuộc sống của tôi đã mượt mà hơn

Cựu học viên MBA Talent K2018
Commercialization Manager - Suntory PepsiCo Việt Nam