MBA Talent Final Challenge Stage 1: Business Simulation

MBA Talent Final Challenge Stage 1 là trải nghiệm mô phỏng kinh doanh, nơi các nhóm phải đưa ra quyết định chiến lược cho một công ty ảo.

Tin tức 4 ngày trước

Viện ISB và Sony Electronics Việt Nam: Đối tác chiến lược trong phát triển nhân sự tài năng

Ngày 30/06/2024, Viện ISB và Sony Electronics Việt Nam chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nhân sự tài năng.

Sự kiện | Tin tức 1 tuần trước
Viện ISB và Guardian Việt Nam

Viện ISB và Guardian Việt Nam: Đồng hành phát triển đội ngũ nhân sự tài năng

Ngày 30/06/2024, Viện ISB và Guardian Việt Nam chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nhân sự tài năng.

Sự kiện | Tin tức 1 tuần trước

Viện ISB và Colgate-Palmolive Việt Nam: Đồng hành phát triển đội ngũ nhân sự tài năng

Ngày 30/06/2024, Viện ISB và Colgate-Palmolive Việt Nam chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác, phát triển nhân sự tài năng.

Sự kiện | Tin tức 1 tuần trước
Đại diện Viện ISB và AB InBev Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ, đánh dấu sự hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục (Nguồn: Hình ảnh từ sự kiện).

Viện ISB và AB InBev Việt Nam: Đồng hành phát triển đội ngũ nhân sự tài năng

Ngày 30/06/2024, Viện ISB và AB InBev Việt Nam chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nhân sự tài năng.

Sự kiện | Tin tức 1 tuần trước
Viện ISB và Tiki

Viện ISB và Tiki: Đồng hành rèn luyện kỹ năng lãnh đạo của đội ngũ nhân sự tài năng

Ngày 30/06/2024, Viện ISB và Tiki chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nhân sự tài năng.

Sự kiện | Tin tức 1 tuần trước
Xem thêm