MBA Talent For Success 2023: Sự kiện gặp gỡ và kết nối các tài năng

MBA Talent For Success 2023 là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Đại học Western Sydney (Úc).

Tin tức 1 ngày trước
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện ISB và Pharmacity

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện ISB và Pharmacity

Ngày 18/06/2023, Viện ISB đã tổ chức Lễ ký kết và đánh dấu mối quan hệ hợp tác với Pharmacity.

Sự kiện | Tin tức 2 tháng trước
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện ISB và McDonald's Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện ISB và McDonald’s Việt Nam

Ngày 18/06/2023, Viện ISB đã tổ chức Lễ ký kết và đánh dấu mối quan hệ hợp tác với McDonald's Việt Nam.

Sự kiện | Tin tức 2 tháng trước
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa ISB và Starbucks Vietnam

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện ISB và Starbucks Vietnam

Ngày 18/06/2023, Viện ISB đã tổ chức Lễ ký kết và đánh dấu mối quan hệ hợp tác với Starbucks Vietnam.

Sự kiện | Tin tức 2 tháng trước
MBA Talent 2023 lễ khai giảng

Lễ khai giảng MBA Talent 2023: Sứ mệnh đào tạo những nhà lãnh đạo cấp cao từ MBA Talent

Sau nhiều vòng thi tuyển chọn đầy thách thức, hơn 40 học viên tài năng MBA Talent khóa 2023 đã có mặt tại Viện ISB để tham dự lễ khai giảng.

Sự kiện | Tin tức 3 tháng trước
MBA Talent Final Challenge 2022

Học viên MBA Talent khóa 2022 chinh phục thử thách với mô hình kinh doanh giả lập tại Viện ISB

Hơn 40 học viên tài năng của chương trình MBA Talent khóa 2022 đã liên tục đương đầu với những thử thách từ MBA Talent Final Challenge.

Tin tức 3 tháng trước
Xem thêm